TUYỂN DỤNG
Thông báo tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

    

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   *

 

 

 

 

 

 

 

   

    

 

         

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NĂM 2021

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG NĂM 2022

.:: CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT KHẨU MAY PHAN THIẾT ::.
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU PHAN THIẾT
Địa chỉ: 282 Nguyễn Hội – Tp.Phan Thiết – Bình Thuận
Điện thoại: 062.3821947 - Email: ptgarment@phanthietgarment.com.vn
Website: www.phanthietgarment.com.vn
Thiết kế bởi TÍNH THÀNH